کاربرد: سنگ ساختمانی، میز، سینک، بناهای تاریخی، استخر، طاقچه، سنگ زینتی، طراحی داخلی، طراحی خارجی، دیوار، کف، سنگفرش

آنالیز مرمر شایان ده‌بید

جدب آب گرانش تخلخل مقاومت فشاری مقاومت در برابر فرسایش
حداقل 0/03 1.80 petty 600 2.20
ماکزیمم 1.50 2.80 2.50 2200 6
میانگین 0.62 2.76 1.5 1240 3.5