کاربرد: سنگ ساختمانی، میز، سینک، بناهای تاریخی، روکش استخر، طاقچه، سنگ زینتی، طراحی داخلی، طراحی خارجی، دیوار، کف، سنگفرش