کاربرد اصلی: سنگ ساختمانی، میز، سینک، بناهای تاریخی، روکش استخر، طاقچه، سنگ زینتی، طراحی داخلی، طراحی خارجی، دیوار، کف، سنگفرش

آنالیز مرمر شایان ده‌بید

پارامتر جذب آب گرانش تخلخل مقاومت فشاری مقاومت در برابر سایش
حداقل 0/03 1.80 petty 600 2.20
حداکثر 1.50 2.80 2.50 2200 6
میانگین 0.62 2.76 1.5 1240 3.5